Nieuws

Op 21 mei 2019, over deze onderwerpen: Sport

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters heeft 10 miljoen euro subsidies toegekend aan 18 bovenlokale sportinfrastructuurprojecten verspreid over Vlaanderen. Het gaat zowel om nieuwbouwprojecten als om renovaties.   Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: “Vlaanderen heeft de voorbije 10 jaar …

Op 25 april 2019

Donderdag vond in de Nieuwpoortse gemeenteraad de discussie plaats over het wel dan niet toelaten van windmolens op het grondgebied van Nieuwpoort. De stellingen waren duidelijk. Met een meerderheid van 11 stemmen tegen 8 werd de motie van het college van burgemeester en schepenen aangenomen dat …

Op 17 december 2018

Voor de nieuwjaarsreceptie van 12 januari 2019 te Mechelen legt het arrondissement OVD terug een bus in …

Blikvangers

  • Nieuws Waarom de N-VA zich verzet tegen het migratiepact van Marrakesh

    Het verzet van de N-VA tegen het VN-migratiepact is een kwestie van principe. Wie beslist over onze democratie? Wie heeft het laatste woord in ons migratiebeleid? De N-VA is van oordeel dat we met het migratiepact een belangrijk deel van onze soevereiniteit uit handen geven. Daarom willen we niet dat de Belgische regering in Marrakesh haar steun betuigt aan dit pact.
  • Onze bestuursgroep :-)